Vapz werknemers staat voor Vrij Aanvullend Pensioen voor werknemers. Met een VAPZ kunnen werknemers hun wettelijk pensioen aanvullen op een manier die fiscaal en sociaal heel aantrekkelijk is. U hoort het overal: sparen voor een aanvullend pensioen is nodig als u na uw pensionering uw levensstandaard wil behouden. U doet er dus goed aan om regelmatig geld opzij te zetten voor later. Maar hoe pakt u dat het best aan voor een Vapz werknemers ? U kunt deze spaaropdracht op verschillende manieren vervullen:

Waarom een Vapz werknemers

Dit noemen we de tweede pensioenpijler, nl. die van de aanvullende bedrijfspensioenen. In deze pijler kunnen zelfstandigen kiezen voor een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en een IPT  (Individuele Pensioentoezegging, enkel voor zelfstandigen met een vennootschap) of POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen, enkel voor zelfstandigen zonder vennootschap).
DOOR AAN PENSIOENSPAREN EN/OF LANGETERMIJNSPAREN TE DOEN. VIA EEN GROEPSVERZEKERING OF PENSIOENFONDS, ALS UW WERKGEVER DIT AANBIEDT.
Bent u werknemer en geniet u via uw werkgever niet of slechts in beperkte mate van een groepsverzekering of pensioenfonds, dan beschikt u alsnog over een mogelijkheid om via het bedrijf een aanvullend pensioenspaarpotje (Vapz werknemers ) op te bouwen: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (Vapz werknemers . In deze bijlage vertellen we u er alles over. Hebt u nog bijkomende vragen of wenst u graag een concrete offerte, bel of mail ons dan zeker

Hoeveel kunt u storten in een VAPW?

Vapz werknemers  Minimumbijdrage? Er is geen minimumbijdrage voor het VAPW. Maximumbijdrage?
De maximale bijdrage op jaarbasis voor uw VAPW bedraagt 3% van uw referentieloon (= uw volledige brutoloon tijdens het tweede jaar dat aan het jaar waarin u stort voorafgaat).

Voorbeeld: in 2020 mag u maximaal 3% storten van uw brutoloon van 2018. VAPW forfaitair maximum Er geldt echter altijd een forfaitaire maximumbijdrage: u mag sowieso € 1.600 storten (op jaarbasis), zelfs als 3% van uw referentieloon overeenkomt met een bedrag dat lager ligt dan € 1.600.

Opgelet met uw groepsverzekering of pensioenfonds Als u al een groepsverzekering of pensioenfonds hebt, dan wordt dit in rekening gebracht bij het bepalen van uw maximale storting. Concreet wordt de aangroei van de WAP-reserve (na uitzuivering van het rendement) afgetrokken van uw maximale Vapz werknemers -premie

Vraag info over Vrij aanvullend pensioen kijk gerust even bij mysavings.be.


 

Vapz werknemers Wie kan er een VAPW afsluiten?

Zeer eenvoudig:

• werknemers zonder een groepsverzekering of pensioenfonds via hun werkgever
• werknemers die wel al een groepsverzekering of pensioenfonds bij hun werkgever hebben, maar nog ruimte over hebben tot de grens van € 1.600 per jaar of 3% van het referentieloon

Voor alle duidelijkheid: het is de werknemer die het initiatief neemt en aan zijn werkgever vraagt om een bepaald bedrag van zijn nettoloon af te trekken en door te storten naar de verzekeraar van het Vapz werknemers De werkgever is enkel verantwoordelijk voor de administratie. De werknemer kan ook individueel kiezen bij welke verzekeringsmaatschappij hij dit contract neemt.

Wat gebeurt er met uw VAPW als u van job verandert of ontslagen wordt?

Als u ontslag neemt of ontslagen wordt, dan blijft de reserve die in uw Vapz werknemers contract opgebouwd is, gewoon behouden. U kunt aan uw volgende werkgever vragen om uw toekomstige stortingen op dezelfde manier te regelen als voorheen. Hij houdt dan een bepaald gedeelte van uw nettoloon af en stort dit door naar uw bestaande polis. Zo blijft het eenvoudig en transparant.